Informatie, atelierbezoek en aanmelden

 

Jan Klomp

 

Atelieradres: Regentesselaan 40, 7316 AG Apeldoorn             

055-5219082 / 06-20561719  

 

Aanmelden voor een activiteit 

>  per email info@kleurlijnvorm.nl of schriftelijk 

en door middel van het overmaken van het betreffende bedrag op 

    NL36 RABO 013 57 86 894 t.n.v. Kleurlijnvorm Apeldoorn o.v.v. naam cursist en workshop of           ateliernummer. 

>  De aanmelding wordt bevestigd.

 

Bij het niet doorgaan van een 'atelier' wordt het cursusgeld of inschrijfgeld direct teruggestort.